Ağaç ve Mobilya
  Ambalaj
  Elektrik ve Elektronik
  Geri Dönüşüm
  Gıda
  İnşaat ve Yapı
  Kimya
  Maden
  Metal
  Promosyon ve Reklam
  Otomotiv
  Yeni Ürünlerimiz
  Muhtelif Ürünler
 
 
Mıknatısın Tarihçesi Nedir ?
Yunanlılar M.Ö. 800 yıllarında bugün manyetit (Fe3O4) dediğimiz, bazı taşların demir parçalarını çektiğini gözleyerek manyetizma olayının farkına varmışlardır. Efsaneye göre Manyetit* adı "sürüsünü otlatırken ayakkabısının çivileri ve sopasının ucu yapışıp kalan" Magnes adlı çobandan gelmektedir.Bir başka kabule göre de mıknatıslık özelliği taşıyan bu taşların bolca bulunduğu Anadolu'daki Manisa (Maeneisa) adlı kentten gelmektedir.
Mıknatıs Nedir ?
Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere MIKNATIS denir.
Mıknatıs Çeşitleri Nelerdir ?
Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit mıknatıs vardır.
Doğal mıknatıs : İçerisinde manyetit adı verilen demir oksit bileşiği içeren kayaç doğal mıknatıstır.
Yapay mıknatıs : Kullandığımız mıknatıslar yapay mıknatıslardır. Mıknatıslar kullanım alanlarına göre farklı şekil ve büyüklükte yapılır. Yapay mıknatısların yapımında daha çok demir ve çelikten yararlanılır.

( Elektrik akımından dolayı oluşan mıknatıslık özelliği olan maddeler de elektromıknatıs adını alır. )
Mıknatısın çekim özelliği nedir ?
Mıknatısın zıt kutupları birbirini çekerken , aynı kutupları birbirini iter.
Mıknatısın manyetik alanı ve manyetik çizgileri nasıldır ?
Manyetik alan bir mıknatısın çekim alanıdır. Her mıknatısın çevresinde manyetik alanı vardır. Mıknatısın manyetik alan kuvvet çizgileri kuzey kutbundan çıkar, güney kutbunda son bulur.

Mıknatısın kutupları nasıldır ?
Mıknatısta iki kutup vardır .Biri kuzeyi gösteren (N) kutbu, diğer kutbu ise güneyi gösteren (S) kutbudur. N ile gösterilen kısımları Pozitif kutbu (+), S ile gösterilen kutbu ise Negatif(-) kutbudur.
Tek kutuplu mıknatıs var mıdır?
Hayır.Yoktur.
Mıknatısın hangi kutbu diğer kutbundan daha fazla çekme özelliğine sahiptir?
Her iki kutupta aynı büyüklükte (şiddette) çekme özelliğine sahiptir. Mıknatısın bir kutbu diğer kutbundan daha fazla çekme özelliğine sahip değildir.
Bir mıknatısın mıknatıslığı giderilir mi?
Bir mıknatıs cinsine göre dayanma sıcaklığını aşar ise mıknatıslığı azalır.
Bir pusula île bir mıknatısın kutbu nasıl bulunur ?
Mıknatısı, pusulaya doğru yakınlaştırdığınızda Pusula iğnesi hangi kutbunu itiyorsa, mıknatıs pusula kutubu ile aynı kutupludur. Çektiği uçlar ise zıt kutupludur.
Mıknatıs hangi maddeleri çeker ?
Mıknatıs etkilediği maddeleri çeker, etkileyemediği maddeleri çekmez.
Örnek olarak ; Demir , Nikel , Kobalt vs.
Mıknatıs hangi maddeleri çekmez?
Bakır,Gümüş,Alüminyum,Tahta,Plastik , Kağıt,Deri, Cam vs
Mıknatıs kullanım alanları nelerdir ?
Günümüzde her alanda mıknatısın kullanımına rastlamak mümkündür. Başlıca yerler ; Pusula, Bilgisayarların içindeki Hard Diskler, Televizyon ve Bilgisayar monitörleri, Hoparlör ve Mikrofonlar, Elektrikli Motor ve Jeneratörler, Transformatör , Buzdolabı kapısı içinde , buzdalabı üstü süsü olarak ,Promosyon ürünlerinde , Duşakabinlerde , Metal partikülleri ayıklayıcı sistem olarak , ( Kimyevi her türlü Toz Hammadde , Kuru ve Likit Gıda Maddaleri , Plastik Granul ,Seramik çamuru , Ambalaj makinelerinde, Katı Atık Geri Dönüşüm Tesislerinde , Kömür , Kum Ocaklarında , Maden Ocaklarında , Çimento ve Ağaç Fabrikalarında v.s ) karşımıza çıkmaktadır.
Dünyanın ( Yerkürenin ) çekim alanı nasıldır ?
Dünya küre şeklinde bir mıknatıs gibidir. Bu yüzden etrafında bir manyetik alan vardır. Dünya'nın manyetik alanı, Dünya'nın merkezine konmuş çubuk bir mıknatısın (dipol) oluşturduğu manyetik alana benzer. Bu dipolün ekseni, Dünyanın dönme ekseniyle 11 derecelik bir açı yapar. Bu da coğrafik kuzey ve güney kutuplarının, manyetik kuzey ve güney kutuplarından farklı yerlerde olduğunu gösterir. Dünya'nın manyetik alanı vektörel bir büyüklüktür. Dünya üzerinde herhangi bir yerdeki manyetik alan bu vektörün yönü ve şiddetiyle tanımlanır.

Bu vektörün bileşenleri olan manyetik deklinasyon, D, yatay bileşen, H ve düşey bileşen, Z, ölçülür ve bu üç bileşenden manyetik alanın diğer bütün bileşenleri hesaplanabilir.br />
Manyetik alan değişik yerlerde farklı değerlere sahiptir ve bölgesel değişimlerin yanısıra zamana bağlı olarak da değişim gösterir. Bu nedenle bir bölgenin manyetik alanını tanımak için, belli aralıklarda sürekli ölçüm yapmak gerekir. Bu ölçümler Dünya yüzeyine yayılmış 200 kadar jeomanyetik rasathane tarafından yapılmaktadır. Manyetik alanın bazı değişmez özellikleride vardır. Kutuplarda eğim açısı (inklinasyon açısı, I) diktir, ve yatay bileşen 0'dır. Kutup üzerinde D açısı tanımsızdır, ölçülemez.br />
Dünyanın manyetik alanı zaman içinde sürekli değiştiğinden, gelecekte nasıl bir şekilde karşımıza çıkacağını bilemeyiz. Ancak düzenli ölçümler sayesinde seneler içinde nasıl değiştiğini tespit edebiliriz. Bu ölçümler sayesinde manyetik alanı ve nasıl değiştiğini matematiksel olarak resmedebiliriz. Manyetik alan birçok değişik faktöre bağlı olarak değiştiği için önceden belirlemek imkansızdır ve bu yüzden ölçümlerin sürekli ve hassas bir şekilde yapılıp modellenmesi zorunludur