0212 515 20 84

Metal Eleme Çözümleri

Manyetik (Çubuk) Bar Separatörler

Manyetik çubuk barlar istenilen gauss şiddetinde çap ve uzunluk değerlerinde tek ve demet şeklinde imal edilebilmektedir. Ürün manyetik alan şiddeti, kullanılan neodyumların akı şiddeti ve matrisi ile artırılabilmektedir.

Basit çok barlı manyetik separatörler ise uygulama yerine uygun imal edilebilir separatörlerdir. Manyetik bar yoğunluğu, kalınlığı ve aralıkları malzeme yoğunluğuna ve manyetik alan şiddet talebine bağlı olarak tasarım farklılıkları bulunmaktadır. Sahada müdahale edilip metal malzemelerin separatör üzerinden kolay temizlenmesi sağlanabilmektedir.

Manyetik Tambur Separatörler

Basit manyetik tambur separatörler istenilen çalışma koşullarına, çap ve boyutlara uygun, üzerinde sıyırıcıları bulunan ve içerisinde manyetizma bulunduran tamburlardır. İç tasarımı mile monte edilmiş neodyum veya ferrit doğal mıknatıslardan silindirin yarısına dizilir. Üzerindeki ayırıcılar sayesinde malzeme içerisindeki ferrometalleri her dönüş turunda yakalar ve bitiş noktasında bırakırlar. Genellikle mevcut konveyör bant sistemlerine adapte edilir yada malzeme döküş kısmına konumlatılırlar.

Manyetik Izgara Separatörler

Manyetik ızgara separatörler genellikle tek eksende dizilimleri sağlanıp gövde üzerinde bulunan paslanmaz çelik kaildeler ile uygulama yerine montajı sağlanmaktadır.Talep doğrultusunda manyetik lamaların açıklıkları malzeme tane boyutuna bağlı olarak değişmektedir.

Manyetik Filtre Separatörler

Manyetik filtreler, akışkandan metal ayıklama proseslerinde kullanılan ekipmanlardır. Yağ, çikolata ve akışkan gıda vb. mazlemelerin içerisinden metaller ayıklanmaktadır. Kovan içerisindeki manyetik alan şiddeti ve malzeme geçirgenliği metal yoğunluğuna ve malzeme debisine bağlı olarak çeşitlilik sağlanabilir. Bağlantı tipi flanşlı, dişli ve sisteme kaynaklı montaja imkan tanımaktadır.

Manyetik Füze Tip Separatörler

İnce yapılı malzemelerin içerisinden metallerin ayrıştırılmasında kullanılan separatörlerdir. Genellikle boru ve kanal hattından geçen malzemelerin içinden akış yönünün tersinde ferrometallerin  füze tipindeki mıknatısın üzerinde tutulmasını sağlayan sistemlerdir. Mıknatıs separatör üzerindeki müdahale kapağı vasıtasıyla yakalanan metallerden temizlenebilir.

Manyetik Askı Plakalar

Manyetik askı plakalar mevcut hareketli konveyör bantlarında belirli mesafelerden manyetik alan oluşturarak istenmeyen metallerin elenmesinde kullanılır. Mesafeye ve manyetik alan şiddetine bağlı olarak Neodyum ve Ferrite manyetik plakalar kullanılmaktadır.

Manyetik Temas Plakaları

Manyetik temas plakaları üretimde istenmeyen mikron boyutundaki metallerin ana malzemenin plaka üzerinden geçirilerek manuel şekilde yakalanmasını amaçlar. Manyetik temas plakaları yüksek alan şiddetli neodyum manyetizmadan meydana gelir.

Kendinden Temizlemeli Manyetik Plakalar

Kendinden temizlemeli hareketli manyetik plakalar genellikle sürekli imalatta temizleme olanağının bulunmadığı çarptırma noktalarında plaka üzerinde biriken metallerin farklı noktaya sürekli tahliye edilmesi maksatlı kullanılmaktadır.
Bu uygulamada plaka sabit olup plaka altındaki manyetizma plakaya temas eden metalleri tutup sürekli devir ile plaka dışına taşımaktadır.

Bant Üstü KendindenTemizlemeli Doğal Manyetik Separatörler

Kendinden temizlemeli bant üstü manyetik separatörler konveyör bant içerisinde istenmeyen metallerin otomatik olarak temizlenmesinin talep edildiği endüstriyel uygulamalarda tercih edilir. Sürekli üretimin bulunduğu konveyör hatlarında aynı düzlemde dik veya paralel olarak konumlatılan manyetik separatörler, separatörün kendi üzerindeki sürekli bantın dönmesiyle konveyörün üzerinde ilgili alanda oluşturulan manyetik alanda tutulan ferrometalleri manyetik alanın bittiği noktada istenilen kısma tahliye eder.

Bant üstü doğal manyetik separatörler uygulama sahasına bağlı olarak neodyum ve ferrit manyetizmalardan meydana gelir.

Bant Üstü KendindenTemizlemeli Elektromanyetik Separatörler

Kendinden temizlemeli bant üstü elektromanyetik separatörler konveyör bant içerisinde istenmeyen metallerin otomatik olarak temizlenmesinin talep edildiği endüstriyel ve geri dönüşüm uygulamalarıda tercih edilir. Sürekli üretimin bulunduğu konveyör hatlarında aynı düzlemde dik veya paralel olarak konumlatılan manyetik separatörler, separatörün kendi üzerindeki sürekli bantın dönmesiyle konveyörün üzerinde ilgili alanda oluşturulan manyetik alanda tutulan ferrometalleri manyetik alanın bittiği noktada istenilen kısma tahliye eder.

Elektromanyetik separatörler doğal manyetik bant üstü separatörlere oranla yaklaşık 3 kat daha güçlüdür. Uygulamada esnek asma mesafesi sağlar, kaçak metal riskini minimize eder ve yoğun malzeme bulunduran uygulamalarda tercih edilir.

Eddy Current Uygulamaları

Eddy Current Separatörler diamanyetik  (non-ferrous) malzemelerin sistemden ayıklanmasında kullanılmaktadır. Eddy Current Separatorler üzerindeki tamburun belirli bir hızla  dönmesiyle tambur çevresinde eddy akımı oluşturur ve yanal manyetik akıya sahip Aluminyum malzemelerin sistemde tepki vermesini sağlar.