0212 515 20 84

Cevher Zenginleştirme Çözümleri

Kuru Manyetik Tambur Separatörler

Manyetik alan şiddeti ayarlanabilir kuru manyetik tambur separatörler ince tanecik yapılı metal malzemelerin: maden cevheri, tahıl, kuru gıda, yapı kimyasalları, plastik, taş vb. ürünlerin içerisinden ayıklanmasında ve manyetik malzeme zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır.
Manyetik tambur sayesinde ferromanyetik malzeme tambur üzerinde tutulup ayırıcı ile metal malzeme alanına tahliye edilirken non-manyetik malzeme tambur üzerinden ana kısma sevki sağlanır.
Vibrasyonlu besleme haznesi ile tambur yüzeyine homojen dağılımı sağlayan sistem ayarlanabilir manyetik alan şiddeti ve tambur dönüş hızı ile istenilen kapasitede yüksek verimlilik sağlar.

Yaş Manyetik Tambur Separatörler

Sıvı akışkan prosese hakim uygulamalarda cevher zenginleştirme amaçlı yaş manyetik tambur separatörler tercih edilmektedir . Malzeme besleyici üzerinden tambur separatöre beslenir, manyetik duyarlılığı olan malzeme tamburun manyetik alanından etkilenerek tambur yüzeyine tutunur ve tamburun dönüş yönü boyunca manyetik kutuplanma ile manyetik mineraller sistem üzerinden ayrılır. Non-manyetik malzemeler, tambur tarafından yakalanmadığından çıkış kollektöründen separatörün atık kısmından dışına atılır. Sistem sonunda istenilen ürün akışından manyetik malzeme ayıklanarak ürün saflığı ve tesis üretkenliği arttırırlır. Böylece cevher zenginleştirme esnasında konsantre kalitesini korunup meydana gelebilecek kaçakların önüne geçilmektedir. Özellikle kömür madenlerinde ağır ortam sıvısı olarak kullanılan manyetitin geri kazanılmasında etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Yaş manyetik tambur separatörler düz ve ters akışlı varyasyaona sahiptir.

Roll Manyetik Separatörler

İnce tane boyutlu hassas manyetik eleme ve zenginleştirmenin talep edildiği uygulamalarda roll manyetik separatörler kullanılmaktadır.

Mekanik prosesten geçirilmiş olan ince boyutlu nemsiz malzeme, besleme haznesi yardımıyla separatör üzerindeki banta homojen dağılımı sağlanır. Taşıyıcı bant bir manyetik ve non-manyetik rulo üzerinde hareket eder. Taşıyıcı bant üzerinde ilerleyen ürün manyetik rulo üzerine geldiğinde manyetik olmayan partiküller merkezkaç kuvveti yardımıyla savrularak non-manyetik malzeme şutuna ayrılır. Ferromanyetik malzemeler manyetik rulo ile rulonun manyetik kuvvetiyle bant üzerinde taşınmaya devam edip diğer şuta aktarıma sağlanır ve malzemeler ayrılmış olur.

Yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılar, özellikle zayıf manyetik özelliğe sahip cevherlerinin zenginleştirilmesinde ve kullanılmaktadır. Roll Manyetik Separatör 500 mikron 5mm arasında tane boyutuna sahip düşük manyetik alınganlıktaki malzemelerin elenmesi ve zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır.

Elektromanyetik Filtre

Elektromanyetik filtreler malzeme üzerinde homojen yüksek manyetik alan şiddeti oluşturarak ferrous ve paramanyetik partiküllerin akışkan içerisinden elenmesinde kullanılmaktadır. Filtre manyetik alan şiddeti kademeli olarak ayaralanarak optimum tüketim ve Gauss tayini yapılabilir. Çalışma şartlarında max. 15.000 Gauss manyetik alan şiddetine erişebilir.

Seramik uygulamaları için yüksek oranda eleme ile parlaklık ve istenmeyen metallerin sır içerisinde elenmesinde kullanılmaktadır. %90 üzerinde istenmeyen metal arındırma sağlanır. Metal elemesi ile birlikte malzeme kaçağı minimize edilmiştir.

Mineral uygulamaları için nemli ve kuru malzemelerin suyla birlikte beslenerek aynı manyetik alan şiddetli doğal yaş manyetik separatörlere oranla %30 daha yüksek eleme performansı gösterir. Örnek uygulama sahası olarak silis, kaolin, feldspatik malzemeler, kromit olarak verilebilir. Metal elemesi ile malzeme kaçağı minimize edilmiştir.

Elektromanyetik alan şiddeti yeni nüve tasarımı ile optimize edilmiştir. Tümleşik yağ soğutma sistemi ile kompakt yapıya sahiptir ve yüksek kapasite yıkama imkanı ile eleme matrisi tıkanıklığı minimize edilmiştir. Eleme matrisi servis kolaylığı mevcuttur. Manyetik duyarlılığı olan malzeme yıkanması sonrası hava ile sistem kurutulur. Bu sayde hammadde yoğunluğu korunmuş olur.
Entegre PLC ile anlık elektrik tüketim, eleme, yıkama ve malzeme besleme reglaj ve izleme imkanları bulunmaktadır.